Spätný lízing 2

Mar 8, 2012

Máte už akurát dosť vyjednávania o úrokových sadzbách v bankách vo vašom okolí? Potrebujete si zabezpečiť financie, rýchlo, pohodlne a za prijateľných podmienok? V tomto prípade je tu pre vás mimoriadne lukratívna, rýchlo sa rozširujúca ponuka mnohých finančných domov, ktoré sprostredkujú možnosť zvanú spätný lízing. Princíp tejto pôžičky je pritom úplne jednoduchý. Tak ako pri klasickom lízingu, vy si „požičiavate“ určitý objekt lízingu. Vo veľa prípadoch ide o autá, ktoré sú aj vďačným príkladom na ktorom sa vám budeme snažiť vysvetliť princíp spätného lízingu.
Povedzme, že vlastníte ročné auto ktoré už vlastníte a nie je zaťažené žiadnymi ťarchami. Pri návšteve finančného domu, ak je cena vášho auta dostatočná, vám bude poskytnutá pôžička ako protihodnota ceny vášho automobilu. Túto pôžičku potom splácate podľa vopred dohodnutých podmienok, s fixovanou úrokovou mierou a zvyčajne aj s presne stanoveným splátkovým kalendárom. Je to skvelá vec, ktorou môžete dosiahnuť to, že vlastne si môžete dovoliť používať dve objekty vášho záujmu v tom istom čase. Zatiaľ čo sa veziete v aute, ktoré ste dali do zábezpeky finančnej inštitúcii, môžete tieto financie použiť aj na dovolenku, na ktorú sa vyberiete týmto vozidlom. Skvelé nie?

continue reading »

by | Categories: Nezaradené | No Comments

Škoda vznikla v roku 1895, a bola založená Václavom Laurinom a Václavom Klementom. Obaja boli nadšencami pre technologické novinky a bicykle. Prvým produktom značky ŠKODA bol motocykel. Sériová výroba motocyklov začala v roku 1899. Tieto motocykle sa ihneď stali hitom nie len Čechách, ale začali sa postupne vyvážať do iných krajín.

by | Categories: Nezaradené | No Comments