Spätný lízing 2

Mar 8, 2012

Máte už akurát dosť vyjednávania o úrokových sadzbách v bankách vo vašom okolí? Potrebujete si zabezpečiť financie, rýchlo, pohodlne a za prijateľných podmienok? V tomto prípade je tu pre vás mimoriadne lukratívna, rýchlo sa rozširujúca ponuka mnohých finančných domov, ktoré sprostredkujú možnosť zvanú spätný lízing. Princíp tejto pôžičky je pritom úplne jednoduchý. Tak ako pri klasickom lízingu, vy si „požičiavate“ určitý objekt lízingu. Vo veľa prípadoch ide o autá, ktoré sú aj vďačným príkladom na ktorom sa vám budeme snažiť vysvetliť princíp spätného lízingu.
Povedzme, že vlastníte ročné auto ktoré už vlastníte a nie je zaťažené žiadnymi ťarchami. Pri návšteve finančného domu, ak je cena vášho auta dostatočná, vám bude poskytnutá pôžička ako protihodnota ceny vášho automobilu. Túto pôžičku potom splácate podľa vopred dohodnutých podmienok, s fixovanou úrokovou mierou a zvyčajne aj s presne stanoveným splátkovým kalendárom. Je to skvelá vec, ktorou môžete dosiahnuť to, že vlastne si môžete dovoliť používať dve objekty vášho záujmu v tom istom čase. Zatiaľ čo sa veziete v aute, ktoré ste dali do zábezpeky finančnej inštitúcii, môžete tieto financie použiť aj na dovolenku, na ktorú sa vyberiete týmto vozidlom. Skvelé nie?


Zatiaľ je táto forma populárna pri fyzických osobách, začína sa rozmáhať aj pri firmách, ktoré potrebujú preklenúť zmenu technologických postupov, napríklad požičaním si finančných prostriedkov na zakúpenie doplnkov pre povedzme výrobnú linku, kvôli testovaniu, pričom táto linka je práve subjektom lízingu.
Takisto spätný lízing môžete použiť pri takzvanom dofinancovaní. Je to fantastický spôsob ako doplniť svoju finančnú bonitu v prípade ak vám chýba určité množstvo financií na nákup napríklad nehnuteľností, pričom banka, alebo istý finančný ústav, vám odmieta požičať viac prostriedkov. Vynikajúca vec pre bonitných ľudí, ktorí sa chcú napríklad sťahovať do väčšieho bytu, majú ušetrené finančné prostriedky, schválenú novú hypotéku ale ešte stále chýba určitý obnos financií, ktorý je možné vykryť napríklad prenájmom pôvodnej nehnuteľnosti. Aj na to môže slúžiť spätný lízing.

by | Categories: Nezaradené |

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Leave a Feedback

You must be logged in to post a comment.